Disclaimer

De eigenaar van deze website neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of misbruik van de informatie die het presenteert. Alle lezers worden gewaarschuwd dat op het einde, zij verantwoordelijk zijn voor het gebruik van hun eigen gezonde verstand bij het toepassen van informatie van deze website.

In geen geval zal deze website of de eigenaar aansprakelijk zijn voor enige schade, hetzij fysiek, door het gebruik en misbruik van het informatiemateriaal of psychologische aard gepresenteerd via deze website.

Alle aan u gepresenteerde informatie op deze website is gebaseerd op verschillende bronnen van literatuur, persoonlijke ervaring en de raadpleging van anderen. Toch is er geen 100% garantie.