Uw Advocatenkantoor Hier? Stuur bericht naar mail@arnokensen.nl

Echtscheidingsadvocaat in Amsterdam

Bent u een Echtsscheidingsadvocaat en wilt u uw gegevens op deze plek? Stuur dan een mailtje naar: mail@arnokensen.nl

Naast uw dagelijkse werkzaamheden kost het regelen van uw scheiding een hoop energie. Om deze ingrijpende fase in uw leven door te komen kunt u gebruik maken van een echtscheidingsadvocaat. Deze zorgt er voor dat de juridische zaken met betrekking tot het beëindigen van uw huwelijk voor u geregeld worden, zodat deze last u ontnomen wordt. Hierbij dient u echter wel een verstandige en weloverwogen keuze te maken.

echtscheidingsadvocaat amsterdam

Wanneer moet ik een echtscheidingsadvocaat raadplegen?

Het inschakelen van een echtscheidingsadvocaat is een belangrijke beslissing. Hieronder volgen enkele punten waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van uw vertegenwoordiger.

1. Ervaring van de advocaat

Elke advocaat die u overweegt zou wezenlijke ervaring moeten hebben in het behandelen van scheidingen. Een ervaren echtscheidingsadvocaat weet wat rechters tijdens een rechtspraak verwachten en moet in staat zijn deze kennis in uw voordeel te kunnen gebruiken. Daarbij is het verstandig een advocaat te kiezen die zich primair focust op het echtscheidingsrecht.

2. Klantervaringen

De beste manier om te beslissen met welke specialist u in zee gaat is om af te gaan op uitspraken van eerdere klanten van de advocaat. Mocht u niemand kennen die klant is geweest van de betreffende advocaat, dan kunt u overwegen om de advocaat te vragen om een lijst met eerdere klanten waarmee u contact kunt opnemen. U kunt hen dan benaderen en hen om hun ervaringen met de advocaat te vragen.

3. Communicatie met de echtscheidingsadvocaat

Een van de meest voorkomende klachten van ontevreden klanten is dat zij niet in staat waren goed te communiceren met hun vertegenwoordiger. Het is erg belangrijk dat uw scheidingsadvocaat bereikbaar is en snel reageert op uw vragen (middels telefoon, e-mail of meetings). Het is verstandig de advocaat te vragen naar zijn handelswijzen. Tevens kunt u navraag doen bij eerdere klanten, hoe deze de communicatie hebben ervaren.

4. Vergoedingen

Vraag voor aanvang van de eerste afspraak naar de te verwachten kosten. Sommige echtscheidingsadvocaten rekenen geen kosten aan het intakegesprek, anderen gebruiken hiervoor hun normale uurtarief. Zoek daarom vooraf uit wat u dient te betalen, wat het gebruikelijke uurtarief is en hoe vaak en waarvoor u rekeningen kunt verwachten. Laat hiervoor bijvoorbeeld offertes opmaken.

5. Voel uzelf op uw gemak bij de advocaat

Hoewel vorige punten allen belangrijk zijn bij het kiezen van uw advocaat is er maar één vraag die u uzelf moet stellen voordat u uw vertegenwoordiger kiest. Voelt u uzelf op uw gemak bij de advocaat en gelooft u in zijn of haar capaciteiten? Wanneer u deze vraag niet overtuigend met ja kunt beantwoorden, blijf zoeken naar de ‘perfect fit’.

Wat wordt er geregeld?

De vertegenwoordiger die u kiest zorgt ervoor dat diverse zaken succesvol en naar tevredenheid worden afgehandeld. Uw advocaat is in staat de volgende zaken voor u te vertegenwoordigen:

  • Echtscheiding
  • Alimentatie
  • Verdeling en verrekening (bij huwelijkse voorwaarden)
  • Pensioenen
  • Ouderschapsplan
  • Co-ouderschap
  • Gezag- en omgangsregeling
  • Naamswijziging

Echtscheiding

Bij een echtscheiding moet van alles worden geregeld. Een rechter beëindigt uw huwelijk zodat u daarna geen juridische banden meer met elkaar heeft. Om dit te regelen moet u gebruik maken van een advocaat.
Voor algemene informatie over echtscheidingen kunt u hier terecht, of bezoek het Juridisch Loket.

Alimentatie

Wanneer binnen een huwelijk kinderen zijn geboren blijft na een scheiding de verplichting bestaan om voor deze kinderen te zorgen. Deze plicht wordt vervuld door mee te betalen aan het levensonderhoud van de kinderen, alimentatie. In de meeste gevallen betreft dit een vergoeding in financiële middelen. Wordt het onderhoudt verzorgd middels het betalen van rekeningen (huur, energie etc.) dan wordt gesproken over alimentatie in natura. Voor meer informatie zie de pagina alimentatie van het Juridisch Loket.

Verdeling en verrekening

Dit houdt in dat alle verzoeken in een echtscheidingsprocedure gelijktijdig tijdens de eerste zitting behandeld worden. Dit is inclusief het verzoek over de verdeling en verrekening van bijvoorbeeld de huwelijksgoederengemeenschap of verdeling van inkomen en vermogen. Ten behoeve van een gestructureerde informatieverschaffing aan de rechter zijn partijen vanaf deze datum verplicht het webformulier Verdelen en Verrekenen in te dienen. Dit geldt ook voor partijen die er voor hebben gekozen de afhandeling van de vermogensrechtelijke kant van de echtscheiding achteraf via een dagvaardingsprocedure te regelen. Op het digitale loket Rechtspraak vindt u meer informatie.

Pensioenen

Bij een scheiding worden naast afspraken over de kinderen, alimentatie, huis en bezittingen ook pensioensregelingen gemaakt over de verdeling van het opgebouwde pensioen. Dit pensioen wordt pas verdeeld zodra men met pensioen gaat, echter worden de afspraken hierover op dit moment al gemaakt. Het pensioen is opgedeeld in het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het basispensioen (AOW) hoeft niet verdeeld te worden.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan bevat afspraken tussen ouders over de minderjarige kinderen. De invulling van dit plan mag samen bepaald worden en moet worden opgesteld voordat de echtscheidingszaak voor de rechter komt.

Co ouderschap

Bij een co ouderschap zijn de ouders niet meer bij elkaar, maar zorgen wel samen voor de kinderen. Het is een regeling waarin de zorg en opvoeding door de ouders gelijk verdeeld worden. De invulling van deze regeling is vrij voor de ouders en houdt veelal in dat kinderen even vaak bij beide ouders verblijven.

Gezag- en omgangsregeling

Ouderlijk gezag regelt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van de kinderen.

Bij een omgangsregeling wordt afgesproken bij wie de kinderen gaan wonen. Hierin wordt tevens afgesproken wanneer en hoe vaak de kinderen bij de niet-verzorgende ouder verblijven en hoe deze ouder geïnformeerd wordt over de kinderen. Deze regeling wordt vrij ingevuld door de ouders, wanneer de ouders hier onderling niet uitkomen dan zal de rechter hierover een besluit nemen. Wanneer nodig zal de rechter advies inwinnen bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Naamswijziging

Bij een scheiding bestaat de mogelijkheid dat kinderen van achternaam wisselen. De wijziging van de achternaam kan plaatsvinden via het ministerie van justitie of de rechter. Voor kinderen onder de 12 jaar wordt de naamswijziging over het algemeen niet toegekend. Voor kinderen boven de 12 jaar telt de mening van het kind zelf mee in de beslissing. Het wijzigen van de achternaam is voor een king vaak een verwarrende situatie en is een ingrijpende keuze. Als het kind eenmaal ouder dan 18 jaar is kan het eenmalig besluiten om de naamswijziging ongedaan te maken.

Amsterdamse Echtscheidingsbemiddelaar

Naast de veelal ingeschakelde echtscheidingsadvocaat die de belangen van één partij bij de scheiding behartigt is er nog een tweede manier om de scheiding tot een succesvolle afloop te laten verlopen. Een scheiding middels het door beide partijen inschakelen van advocaten duurt regelmatig 1 tot 3 jaar, wegens onderhandelingen over woning, geld, kinderen, alimentatie etc. Het inschakelen van een bemiddelaar (ook wel mediator) biedt dan uitkomst. Deze echtscheidingsbemiddelaar is een onafhankelijke derde partij en behartigt de belangen van beide partijen. Deze mediator zorgt voor een goede communicatie van beide partijen en probeert tot een oplossing te komen die beide partijen naar tevredenheid stemt. Telefoonnummer zoeken echtscheidingsadvocaat.