Alimentatie | Meer info? Bel vrijblijvend 020-6799421

Hoogte alimentatie berekenen

Wanneer er een echtscheiding plaatsvindt tussen ouders moet er veel worden geregeld om het welzijn van het kind of de kinderen te waarborgen. Het bepalen van de alimentatie is daarbij een kwestie die niet over het hoofd gezien moet worden. Het lijkt in eerste instantie wellicht niet zo belangrijk, thema’s als huisvesting en omgangsregeling komen vaak als eerste aan bod, maar duidelijke afspraken over alimentatie zijn wel degelijk van belang. Zowel voor het kind als voor de ex-partners.

hoogte alimentatie berekenen

Alimentatie volgens de wet

Volgens artikel 203, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek is de volgende regel van kracht betreffende alimentatie:

“De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.”

Daarmee wordt aangegeven dat de financiële zorg voor het kind de verantwoordelijkheid is voor beide ouders. Het onderhouden van het kind is wettelijk gezien niet gekoppeld aan de regels voor een echtscheiding maar aan het betreft afstammingsrecht. Elke ouder die een kind verwekt, adopteert of op andere wijze erkent heeft de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de kosten voor het levensonderhoud en de studie van het kind. Als het niet geheel duidelijk is wie de wettelijke vader is kan er een vordering plaatsvinden naar iedereen die in de periode van verwekking gemeenschap heeft gehad met de moeder.

Wie betaalt alimentatie?

Bij alimentatie is er één ouder die geld overdraagt aan de andere ouder ten behoeve van het kind. De rechtbank zal deze alimentatie toekennen aan de ouder die in basis de kosten voor het levensonderhoud van het kind draagt. De alimentatie moet worden afgedragen door de ouder die de minste kosten op zich hoeft te nemen. Het kan zijn dat de rechtbank een afwijkende beslissing neemt maar dit is de standaard overeenkomst.

Als het kind, ongeacht de leeftijd, zelfstandig woont zal de alimentatie direct ten goede komen aan het kind. Daarbij is wel van belang dat het kind geen eigen bron van inkomen heeft, en dat het kind jonger is dan 26 jaar. Kinderen die ten tijde van de scheiding minderjarig zijn komen in aanmerking voor alimentatie. Ook als het kinderen betreft die tijdens het huwelijk geadopteerd zijn.

Wat valt er onder levensonderhoud?

Alimentatie wordt uitgekeerd om in een deel van de kosten voor het levensonderhoud te voorzien. Dat kan gaan om kleding, huisvesting, voeding etc. In de wet is niet vastgelegd wat onder levensonderhoud valt. Het is niet noodzakelijk voor de ouder die alimentatie afdraagt om alle kosten te betalen, vaak is er sprake van het delen van kosten. Als de ouders een conflict hebben over welke kosten door welke ouders betaald moeten worden is het mogelijk om dit via de jeugdrechter te laten bepalen. Dit kan plaatsvinden tijdens of na de echtscheiding.

Alimentatie moet worden afgedragen tot het kind minimaal 18 jaar oud is, als het kind daarna bezig is met een studie zal de alimentatie blijven doorlopen. Het kind moet wel kunnen bewijzen een redelijke inspanning op school te vertonen. Omdat het bepalen van studiekosten en andere kosten die te maken hebben met schoolreisjes, studiemateriaal en cursussen vaak moeilijk is kunnen daarover afspraken gemaakt worden. Deze worden “buitengewone” kosten genoemd. Die kunnen incidenteel worden vastgelegd of de ouders kunnen besluiten een hogere alimentatie in te stellen.

Alimentatie en omgangsregeling

Alimentatie en de omgangsregeling zijn onafhankelijk van elkaar. Het maakt niet uit of een ouder daadwerkelijk contact heeft met het kind, de ouder is en blijft verantwoordelijk voor een tegemoetkoming in de kosten. Wel wordt er rekening gehouden met de tijd die een kind bij één van de ouders verblijft. Als een kind vrijwel altijd bij één ouder verblijft is het vanzelfsprekend dat alle kosten voor het levensonderhoud bij die ouder liggen. De ouder die weinig of geen contact heeft met het kind zal dan een evenredig deel aan alimentatie moeten afdragen. Als de omgangsregeling een 50-50 constructie heeft is het mogelijk om een bankrekening voor het kind te openen waar beide ouders toegang toe hebben omdat beide ouders in dat geval gelijke kosten maken.

Tot slot

Alimentatie wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Als de ouders het niet eens kunnen worden zal de rechter de alimentatie bepalen. Er wordt altijd rekening gehouden met de draagkracht van de persoon die verplicht is alimentatie af te dragen. Het niet betalen van alimentatie kan leiden tot gerechtelijke vervolging en naheffingen en het betalen van rente.

Op de volgende pagina kunt u meer informatie vinden over alimentatie.

Ga terug naar echtscheidingsadvocaat. Zie ook co ouderschap, partnerpensioen, verdeling en verrekening.