Partnerpensioen | Meer info? Bel vrijblijvend 020-6799421

Partnerpensioen na scheiding

Ook na een scheiding is het mogelijk dat de ex-partner recht heeft op een pensioen. Als eerste moet je controleren of er een partnerpensioen wordt opgebouwd. Het is ook mogelijk dat er een “verzekering op basis van risico” van kracht is, in dat geval heeft de nabestaande geen recht op pensioen van de partner.

partnerpensioen na scheiding

Bijzonder partnerpensioen

Normaal gesproken heeft de voormalige partner recht op de pensioenrechten die zijn opgebouwd tot aan het moment van scheiding. Dat wordt een bijzonder partnerpensioen genoemd. Als de ex-partner besluit opnieuw te trouwen heeft de nieuwe partner alleen recht op het opgebouwde pensioen na de eerste scheiding. De nieuwe partner zal dan een lager nabestaandenpensioen ontvangen.

Bij het overlijden van een partner en/of ouder treed de regeling voor het nabestaandenpensioen in werking. Het opgebouwde pensioen wordt dan uitgekeerd als partnerpensioen enerzijds en wezenpensioen anderzijds. Op het pensioenoverzicht is te zien om welke bedragen het gaat.

Opbouw op basis van risico

Verzekeren gaat op basis van opbouw of risico. Bij een partnerpensioen op basis van risico ontvangt de partner een pensioen, maar dit recht vervalt bij een scheiding. De ex-partner heeft geen recht op dit pensioen. Als de partner stopt met werken, vanwege ontslag of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, vervalt dit pensioen. Het is mogelijk om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten naar een partnerpensioen, maar dit heeft wel tot gevolg dat het ouderdomspensioen lager zal worden.

Op basis van opbouw

Bij een verzekering op basis van opbouw wordt er een spaarpot gevuld. Na overlijden van een partner zal de inhoud van die spaarpot worden uitgekeerd aan de nabestaande. Ook na het beëindigen van de opbouw, bijvoorbeeld als je besluit te stoppen met de pensioenregeling, blijft het recht op het partnerpensioen bestaan. De ex-partner zal dan het opgebouwde pensioen tot aan het moment van de echtscheiding ontvangen.

Verschil tussen huwelijk en samenwonen

Als je getrouwd bent of er bestaat een geregistreerd partnerschap komt de nabestaande in principe in aanmerking voor het partnerpensioen. Als er geen huwelijk of geregistreerd partnerschap bestaat en je woont samen zonder gehuwd te zijn is dat niet automatisch het geval. Zelfs niet bij een registratie van samenwonen. In de voorwaarden van de pensioenregeling valt na te lezen welke voorwaarden van toepassing zijn.

Hoeveel krijgt de nabestaande?

De hoogte van het partnerpensioen wordt gebaseerd op de hoogte van het ouderdomspensioen. Het kan zijn dat dit een percentage is van 70% van het ouderdomspensioen maar het is mogelijk dat dit bedrag lager is. Controleer daarvoor de specifieke voorwaarden van de pensioensregeling. Als de nabestaande niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt is het mogelijk dat deze persoon in aanmerking komt voor een tijdelijk partnerpensioen. Dit dient ter overbrugging naar de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) die door de SVB wordt uitgekeerd.

Conclusie

Bij een scheiding heeft de ex-partner in veel gevallen recht op het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot aan de echtscheiding tenzij er de pensioenopbouw op basis van risico is afgesloten. Niet elke pensioenregeling is gelijk, informeer daarom bij uw verzekeraar voor de specifieke voorwaarden van uw polis.

Klik hier als u meer wilt lezen over partnerpensioen, of bezoek de pagina van Rijksoverheid.

Ga terug naar echtscheidingsadvocaat. Zie ook alimentatie, co ouderschap, verdeling en verrekening.